Keuring & schema's

Wettelijk Verplicht?!

Een elektrisch schema van uw elektrische installatie is haast onontbeerlijk (voor uzelf en mensen die met uw elektrische installatie in contact komen) en natuurlijk ook wettelijk verplicht.
Wij brengen de volledige elektrische installatie in kaart en stellen de noodzakelijke elektrische schema's op.
Een elektrische keuring door een erkend keuringsorganisme verzekerd u ervan dat uw installatie correct en veilig werkt.